Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péči o seniory

Konference nejen pro pečující týmy

Více informací

 

Prohlédněte si tiskovou zprávu a prezentace z konference.

 

Tiskova_zprava_konference.rtf

1_M. Lejsal_multidisciplinarita.pdf

2_Z. Kalvach_realizace úspěšné spolupráce soc. zdrav..pdf

3_S. Bagárová_MDT_jak na změnu.pdf

4_H. Kostečka_moc, odpovědnost v MNG.pdf

Nahoru

Program konference

8:30 - 9:00 registrace účastníků  
9:00 - 9:15 zahájení konference Ing. Mgr. Matěj Lejsal
ředitel Sue Ryder
9:15 - 9:30 pojmosloví -
vyjasnění společně používaných pojmů
Ing. Mgr. Matěj Lejsal
9:30 - 10:00 realizace úspěšné spolupráce zdravotních
a sociálních organizací v České republice

MUDr. Zdeněk Kalvach
internista, geriatr

10:00 - 10:30 multidisciplinární spolupráce Simona Bagarová, DiS.
manažerka v sociálních
službách
10:30 - 11:00 přestávka  
11:00 - 11:30 moc, vztah a
odpovědnost v řízení lidí
Mgr. et Mgr. Jan Kostečka  
konzultant a supervizor,
TUDYTAM, z. s. 
11:30 - 12:15
panelová diskuze
"Nastavení vztahů – klient, rodina, poskytovatel"
Pečovatelské centrum Praha 7, p. o. Bc. Bedřiška Kotmelová
zástupkyně ředitelky
Cesta domů, z. ú.

Ing. Jindřiška Prokopová
psychosociální
pracovnice

Maltézská pomoc, o. p. s. Mgr. Radka Vališková
vedoucí centra Praha
Psychiatrická nemocnice Bohnice Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.  vrchní sestra
Dům seniorů Kdyně, p. o.

Mgr. Lucie Vísnerová
ředitelka

12:15 - 13:30 oběd  
13:30 - 14:30
volitelné workshopy I. cyklus
1. Nácvik mezioborové empatie Mgr. Lucie Simonová
psycholožka, Sue Ryder

2. Spolupráce v týmech
využití bálintovské skupiny k zpracování složitého nebo problematického případu.

MUDr. Romana Hronová
psychiatrička Psychosomatické
kliniky,
psychoterapeutka

3. Meziorganizační spolupráce -  nácvik vyjednávání Ing. Mgr. Matěj Lejsal
4. World Café

Fokus Praha

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Most k domovu

14:30 - 14:45 pauza  
14:45 - 15:45 volitelné workshopy II. cyklus

opakování workshopů
z I. cyklu

15:45 - 16:00 závěr konference – slovo na závěr  

Shrnutí konference

S demografickým stárnutím populace vzrůstá nárok na komplexnost poskytované péče jak na úrovni systémové a meziorganizační, tak na úrovni spolupráce různých odborností. Současně vzrůstají i nároky na poskytování služeb, které jsou šité na míru potřebám klientů, příp. i blízkých osob. 

Cílem konference bylo nabídnout vhled do problematiky vztahů v multidisciplinární spolupráci v dlouhodobé péči o seniory. V jejím průběhu jsme hledali odpovědi na otázky: Jak úspěšně spolupracovat i přes překážky, které se objevují? Jak se do spolupráce promítají nerovnosti a čím jsou způsobené? Jak s nerovnostmi pracovat?
V průběhu konference jsem se také věnovali meziorganizační spolupráci, multidisciplinárním týmům v organizaci, spolupráci klienta, rodiny a týmu.

Obsah konference vznikal za využití principů metody human-centered design. Reflektoval tak aktuálně palčivá témata oblasti dlouhodobé péče o seniory.

Konferenci moderovala Mgr. Martina Tesařová.

Konference byla podpořena NF Veolia.

 

Nahoru
Nahoru

sue-ryder-logo-on-white-basic_web

» Jsme tu pro seniory a jejich rodiny.

» Dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.


» Poznání toho, jak člověk žil, nám umožňuje nabídnout tu nejlepší možnou péči.


» Jde nám o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout.


Stáří se nás týká dřív, než sami zestárneme!

Kontakty:

Podporují nás

Generální partner

Nadační fond Veolia

Partneři

logo-dma biotronik

 

Nahoru
 • čtvrtek
  14. listopadu 2019
 • 9.00 - 16.00 hod.

 • Impact Hub na Smíchově

  Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 Smíchov

 • Cena 750 Kč/osoba, každý třetí člen

  z jedné organizace zdarma,

  platba převodem.

  Zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení včetně oběda.

Mapa konání konference s vyznačením parkovacích zón a míst:

V okolí možné parkovat v zónách placeného stání v ulicích kolem místa konání, na náměstí 14. října, případně v OC Nový Smíchov.

Nejbližší MHD: tramvajová zastávka Arbesovo náměstí

Nahoru