Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péči o seniory

Konference nejen pro pečující týmy
REGISTRACE

Více informací

Program konference

8:30 - 9:00 registrace účastníků  
9:00 - 9:15 zahájení konference Ing. Mgr. Matěj Lejsal
ředitel Sue Ryder
9:15 - 9:30 pojmosloví -
vyjasnění společně používaných pojmů
Ing. Mgr. Matěj Lejsal
9:30 - 10:00 realizace úspěšné spolupráce zdravotních
a sociálních organizací v České republice

MUDr. Zdeněk Kalvach
internista, geriatr

10:00 - 10:30 multidisciplinární spolupráce Simona Bagarová, DiS.
manažerka v sociálních
službách
10:30 - 11:00 přestávka  
11:00 - 11:30 moc, vztah a
odpovědnost v řízení lidí
Mgr. et Mgr. Jan Kostečka  
konzultant a supervizor,
TUDYTAM, z. s. 
11:30 - 12:15
panelová diskuze
"Nastavení vztahů – klient, rodina, poskytovatel"
Pečovatelské centrum Praha 7, p. o. Bc. Bedřiška Kotmelová
zástupkyně ředitelky
Cesta domů, z. ú.

Ing. Jindřiška Prokopová
psychosociální
pracovnice

Maltézská pomoc, o. p. s. Mgr. Radka Vališková
vedoucí centra Praha
Psychiatrická nemocnice Bohnice Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.  vrchní sestra
Dům seniorů Kdyně, p. o.

Mgr. Lucie Vísnerová
ředitelka

12:15 - 13:30 oběd  
13:30 - 14:30
volitelné workshopy I. cyklus
1. Nácvik mezioborové empatie Mgr. Lucie Simonová
psycholožka, Sue Ryder

2. Spolupráce v týmech
využití bálintovské skupiny k zpracování složitého nebo problematického případu.

MUDr. Romana Hronová
psychiatrička Psychosomatické
kliniky,
psychoterapeutka

3. Meziorganizační spolupráce -  nácvik vyjednávání Ing. Mgr. Matěj Lejsal
4. World Café

Fokus Praha

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Most k domovu

14:30 - 14:45 pauza  
14:45 - 15:45 volitelné workshopy II. cyklus

opakování workshopů
z I. cyklu

15:45 - 16:00 závěr konference – slovo na závěr  

Shrnutí konference

S demografickým stárnutím populace vzrůstá nárok na komplexnost poskytované péče jak na úrovni systémové a meziorganizační, tak na úrovni spolupráce různých odborností. Současně vzrůstají i nároky na poskytování služeb, které jsou šité na míru potřebám klientů, příp. i blízkých osob. 

Cílem konference je nabídnout vhled do problematiky vztahů v multidisciplinární spolupráci v dlouhodobé péči o seniory. V průběhu budeme hledat odpovědi na otázky: Jak úspěšně spolupracovat i přes překážky, které se objevují? Jak se do spolupráce promítají nerovnosti a čím jsou způsobené? Jak s nerovnostmi pracovat?
V průběhu konference se budeme věnovat meziorganizační spolupráci, multidisciplinárním týmům v organizaci, spolupráci klienta, rodiny a týmu.

Obsah konference vznikal za využití principů metody human-centered design. Reflektuje tak aktuálně palčivá témata oblasti dlouhodobé péče o seniory.

Konferenci moderuje Mgr. Martina Tesařová.

Konference byla podpořena NF Veolia.

 

Nahoru
 • čtvrtek
  14. listopadu 2019
 • 9.00 - 16.00 hod.

 • Impact Hub na Smíchově

  Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 Smíchov

 • Cena 750 Kč/osoba, každý třetí člen

  z jedné organizace zdarma,

  platba převodem.

  Zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení včetně oběda.

  K dispozici posledních 5 míst.


  Registrace on-line

Mapa konání konference s vyznačením parkovacích zón a míst:

V okolí možné parkovat v zónách placeného stání v ulicích kolem místa konání, na náměstí 14. října, případně v OC Nový Smíchov.

Nejbližší MHD: tramvajová zastávka Arbesovo náměstí

Nahoru

sue-ryder-logo-on-white-basic_web

» Jsme tu pro seniory a jejich rodiny.

» Dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.


» Poznání toho, jak člověk žil, nám umožňuje nabídnout tu nejlepší možnou péči.


» Jde nám o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout.


Stáří se nás týká dřív, než sami zestárneme!

Těšíme se na Vás

Podporují nás

Generální partner

Nadační fond Veolia

Partneři

logo-dma biotronik

Stáhněte si

Nahoru

Registrace online

Cena celkem:
Nahoru